sobota, 8 stycznia 2011

Trwałe kasowanie plików w Linuksie

Usunięcie pliku w klasyczny sposób nie powoduje jego fizycznego skasowania z dysku. Informacje niezbędne do odczytania pliku wciąż są obecne. Dzięki wyspecjalizowanym narzędziom można wyodrębnić i odzyskać usunięty plik. Jak zabezpieczyć się przed powtórnym odczytem pliku?

Rozwiązaniem jest trwałe usunięcie pliku z wykorzystaniem narzędzia shred. Aby usunąć dany plik, uruchamiamy terminal (ALT+F2) i wykonujemy następujące polecenie:

shred -fuvz plik.txt

Polecenie usunie plik nadpisując go innymi danymi (zerami), co uniemożliwi jego odzyskanie.

0 komentarze:

Prześlij komentarz