niedziela, 19 grudnia 2010

Dodawanie programów do polecenia Uruchom

System Windows posiada wiele przydatnych funkcji. Jedną z nich jest możliwość szybkiego uruchamiania aplikacji przy wykorzystaniu polecenia Uruchom. Problemem jest tutaj możliwość definiowania nowych aplikacji. W poradniku dowiesz się jak dodawać nowe programy do listy Uruchom.

Lista programów, które mogą być wywołane za pomocą polecenia Uruchom przechowywana jest w rejestrze. Można ją łatwo zmodyfikować, w tym celu otwieramy edytor rejestru, Start => Uruchom => regedit

Przechodzimy do klucza:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths

Zauważymy listę zdefiniowanych aplikacji. Aby dodać nową aplikację należy:

1) Klikamy prawym przyciskiem myszy na kluczu App Paths i wybieramy Nowy => Klucz

2) Wpisujemy nazwę, najlepiej odpowiadającą danej aplikacji, dla przykładu będzie to audacity.exe

3) W prawej części okna klikamy i modyfikujemy wartość domyślną. W polu danych wartości wpisujemy ścieżkę dostępu do pliku, w tym przykładzie Audacity mam zainstalowane na dysku D: w katalogu Programy, zatem wpiszę: D:\Programy\Audacity\audacity.exe

4) Zamykamy edytor rejestru.

5) Wciskamy kombinację klawiszy WIN + R lub z menu start wybieramy Uruchom i wpisujemy frazę audacity, po chwili uruchomi się wybrana aplikacja.

Jest to bardzo prosta metoda na ułatwienie sobie życia, przy uruchamianiu aplikacji, w szczególności takich, które są typu portable.

0 komentarze:

Prześlij komentarz